TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lúc 23:51 ngày 27/10/2016)
Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (USD 50-100) 22,285 22,295 22,380
USD (USD 5 - 20) 22,275
USD (Dưới 5 USD) 22,265
EUR 23,923 24,165 24,541
GBP 26,787 27,058 27,521
JPY 208.00 211.99 215.47
HKD 2,761 2,846 2,913
CNY 3,256 3,342
AUD 16,549 16,887 17,270
CAD 16,054 16,550 16,837
SGD 15,437 15,914 16,230
THB 599.68 631.24 663.71
CHF 21,319 21,978 22,658
SEK 2,538 2,884
LAK 2.69 3.07
KHR 5.03 6.54
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội)
TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 0 lúc ngày )

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(28/10/2016)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(27/10/2016)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 22,300.00 22,300.00 22,370.00
EUR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 24,215.20 24,288.06 24,505.07
AUD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 16,994.45 17,097.03 17,249.79
KRW Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 19.66 20.30
KWD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 73,849.65 76,749.89
MYR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 5,335.86 5,405.12
NOK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 2,659.14 2,742.58
RUB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 326.18 399.02
SEK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 2,475.71 2,538.12
SGD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 15,904.63 16,016.75 16,159.86
THB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 625.71 625.71 651.83
CAD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 16,468.57 16,618.13 16,833.82
CHF Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 22,256.52 22,413.41 22,658.95
DKK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 3,230.63 3,332.00
GBP Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 26,972.99 27,163.13 27,405.84
HKD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 2,841.40 2,861.43 2,898.57
INR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 333.51 346.61
JPY Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 211.61 213.75 215.66
SAR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật - 5,941.45 6,174.78
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.