THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 06:43 - 17/01/2017
Hôm nay
17/01 Thứ Ba
Ngày mai
18/01 Thứ Tư
Ngày kia
19/01 Thứ Năm

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
22oC-26oC
Có mưa
23oC-29oC
Có lúc có mưa rào
24oC-32oC
Có lúc có mưa

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
16oC-21oC
Không mưa
17oC-22oC
Có mưa
15oC-19oC
Nhiều mây, không mưa

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
21oC-26oC
Có mưa
22oC-28oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-26oC
Có mưa

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
23oC-28oC
Có mưa rào và dông
24oC-29oC
Có lúc có mưa rào
24oC-31oC
Có lúc có mưa

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
22oC-26oC
Có mưa
23oC-28oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-29oC
Có mưa rào

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 08:07)
Đang cập nhật
15oC-19oC
Không mưa
14oC-19oC
Nhiều mây, không mưa
15oC-19oC
Nhiều mây, không mưa

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 08:07)
Đang cập nhật
17oC-21oC
Không mưa
17oC-20oC
Có mưa
18oC-21oC
Có mưa

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
14oC-18oC
Không mưa
15oC-20oC
Đêm không mưa, ngày nắng
13oC-20oC
Nhiều mây, không mưa

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
16oC-21oC
Không mưa
17oC-22oC
Có mưa
13oC-20oC
Mây thay đổi, trời nắng

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
18oC-24oC
Có lúc có mưa rào
18oC-26oC
Đêm không mưa, ngày nắng
18oC-26oC
Nhiều mây, không mưa