THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 07:07 - 29/03/2017
Hôm nay
29/03 Thứ Tư
Ngày mai
30/03 Thứ Năm
Ngày kia
31/03 Thứ Sáu

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
24oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông
24oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông
26oC-29oC

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
20oC-25oC
Đêm không mưa, ngày nắng
21oC-27oC
Đêm không mưa, ngày nắng
22oC-24oC

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
22oC-27oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-29oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-28oC

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
25oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông
26oC-28oC

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
24oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-30oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-29oC

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
20oC-24oC
Không mưa
21oC-26oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-24oC

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
19oC-24oC
Đêm không mưa, ngày nắng
20oC-26oC
Đêm không mưa, ngày nắng
22oC-26oC

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
17oC-25oC
Đêm không mưa, ngày nắng
19oC-28oC
Đêm không mưa, ngày nắng
17oC-25oC

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
20oC-25oC
Đêm không mưa, ngày nắng
21oC-27oC
Đêm không mưa, ngày nắng
22oC-24oC

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
Đang cập nhật
19oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
19oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
20oC-31oC