THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 06:37 - 24/02/2018
Hôm nay
24/02 Thứ Bảy
Ngày mai
25/02 Chủ Nhật
Ngày kia
26/02 Thứ Hai

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
24oC-36oC
Có mây, trời nắng
23oC-35oC
Có lúc có mưa
24oC-34oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
15oC-21oC
Có lúc có mưa
17oC-20oC
Có lúc có mưa
19oC-23oC
Nhiều mây, không mưa

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
22oC-26oC
Có mưa
22oC-27oC
Nhiều mây, không mưa
22oC-26oC
Có lúc có mưa

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
24oC-34oC
Nhiều mây, không mưa
24oC-34oC
Có mây, trời nắng
23oC-32oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
23oC-29oC
Có lúc có mưa
22oC-30oC
Ít mây trời nắng
23oC-30oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
16oC-21oC
Có lúc có mưa
18oC-20oC
Nhiều mây, không mưa
18oC-23oC
Có lúc có mưa

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
16oC-24oC
Có lúc có mưa
18oC-22oC
Có mây, trời nắng
17oC-24oC
Có mưa

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
15oC-21oC
Có lúc có mưa
17oC-20oC
Nhiều mây, không mưa
19oC-23oC
Có mưa

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:37)
Đang cập nhật
17oC-33oC
Ít mây trời nắng
16oC-32oC
Có mây, trời nắng
18oC-31oC
Ít mây trời nắng